อัศวินชวนคน กทม. ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อนพร้อมคนทั้งโลก เสาร์นี้

ผู้ว่าฯ กทม. ชวนเข้าร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนพร้อมคน 190 ประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและอาคารบ้านเรือนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี เขตสาทร

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า พร้อมรณรงค์และเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และร้านค้า ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองต่าง ๆ กว่า 190 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.

พร้อมแชร์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการติดแฮชแท็กคำว่า #EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้ เพื่อเป็นการแสดงพลังให้รับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวต่อไปว่า จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง มาตั้งแต่ปี 2551-2564 สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ 22,398 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,235.40 ตัน คิดเป็นมูลค่า 80.90 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 25 หน่วยงาน ประกาศเจตจำนง ร่วมดำเนินการลดภาวะโลกร้อนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านการขนส่งมวลชน
 2. ด้านพลังงาน
 3. ด้านพื้นที่สีเขียว
 4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผลการดำเนินงานสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านขนส่งมวลชน 419.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  2. ด้านพลังงาน 14,288.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  3. ด้านพื้นที่สีเขียว 3,203.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  4. ด้านการจัดการมูลฝอย 5,916.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปี 2565 กรุงเทพมหานครยังคงสานต่อการดำเนินการ 4 ด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง