โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 5 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดินจำนวน 5 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีพลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้