การท่าเรือฯเบรกขึ้นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 6 เดือน ช่วยโควิด

การท่าเรือฯไฟเขียวชะลอขึ้นค่าเช่าอาคารพาณิชย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 6 เดือน ลากยาวถึงต้นปี’66 บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด ย้ำเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิต้องจ่ายตรงเวลา-ห้ามค้างชำระ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิดได่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของผู้เช่าอาคารพาณิชย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด คณะกรรมการ กทท.มีมติเห็นชอบให้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท. จำนวน 1,186 ห้อง

โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ผู้เช่าที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าเช่าเป็นไปตามกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มีการค้างชำระค่าเช่าแต่อย่างใด