กรมทางหลวง ทุ่ม 1.3 พันล้าน ขยาย 4 เลน ถนนยโสธร–อำนาจเจริญ

กรมทางหลวง เดินหน้าขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร-บ.น้ำปลีก ยาว 32 กม. ดันยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม-ระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 เปิดเผยว่า ทล.ได้เดินหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สายยโสธร-อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร-บ.น้ำปลีก

โดยขณะนี้แล้วเสร็จระหว่าง กม.267+630-กม.300+423 ระยะทางยาวประมาณ 32.79 กิโลเมตร ในพื้นที่ จ.ยโสธร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร-อำนาจเจริญ ตอนยโสธร-บ.น้ำปลีก เป็นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่าง จ.ยโสธร กับ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าเดินทางเป็นจำนวนมาก

ทำให้การจราจรหนาแน่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง

รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ดังนั้น กรมทางหลวงจึงก่อสร้างขยายสายทางดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร

โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร สิ้นสุดที่ บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.267+630 – กม.283+980 ระยะทาง 16.35 กิโลเมตร

ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980 – กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กิโลเมตร

ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร

แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1.32 พันล้านบาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ