เช็กสายรถเมล์ ขสมก. พบคนขับรถเมล์-กระเป๋ารถเมล์ ติดโควิด 49 คน

รถเมล์

พนักงาน ขสมก. ติดเชื้อโควิดพุ่ง 49 ราย ทั้งคนขับรถเมล์-กระเป๋ารถเมล์-นายท่า-เด็กปั๊ม สั่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส-พักรถที่ผู้ติดเชื้อใช้ 3 วัน แจ้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงเร่งตรวจหาเชื้อด่วน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุว่า ในวันนี้ (24 มี.ค.) ขสมก.ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิด จำนวน 49 คน มีรายเอียด ดังนี้

1.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 60 เพศหญิง อายุ 24 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

2.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 42 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 519 เพศชาย อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

4.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 526 เพศหญิง อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

5.นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 52 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

6.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

7.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 510 เพศหญิง อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

8.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 510 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

9.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 519 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

10.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 8 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

11.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 38 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

12.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 138 เพศหญิง อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

13.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 21 เพศชาย อายุ 52 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

14.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 21 เพศชาย อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

15.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 111 เพศชาย อายุ 43 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์กักตัวเฉพาะพนักงาน ขสมก.

16.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

17.พนักงานเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิง เพศชาย อายุ 53 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

18.พนักงานเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิง เพศชาย อายุ 51 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

19.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 111 เพศหญิง อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ศูนย์กีฬาบางขุน​เทียน​ การเคหะชุมชนธนบุรี 3

20.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

21.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 1 เพศชาย อายุ 29 ปี เขตการเดินรถที่ 5 มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

22.พนักงานขับรถประจำสำนักงาน เพศชาย อายุ 42 ปี สำนักบริการและจัดซื้อ สำนักงานใหญ่
โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

23.พนักงานธุรการ (1348) ระดับ 2 เพศชาย อายุ 60 ปี สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

24.พนักงานธุรการ (1348) ระดับ 2 เพศชาย อายุ 54 ปี สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่
โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

25.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 76 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

26.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 76 เพศหญิง อายุ 30 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่จ่ายงานและนายท่าอู่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

27.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 145 เพศหญิง อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

28.พนักงานขับรถโดยสาร สาย A4 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

29.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 2 เพศชาย อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

30.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 21 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

31.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 519 เพศชาย อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

32.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 206 เพศหญิง อายุ 19 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

33.พนักงานขับรถโดยสาร เพศชาย อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

34.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 60 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

35.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 62 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

36.นายท่าปล่อยรถ เพศหญิง อายุ 58 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

37.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 189 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

38.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 509 เพศหญิง อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

39.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 101 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

40.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 509 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

41.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 37 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

42.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 79 เพศหญิง อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

43.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84ก เพศชาย อายุ 32 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

44.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 7ก เพศชาย อายุ 35 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

45.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 33 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

46.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 156 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

47.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 49 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

48.หัวหน้างานกำกับควบคุมการเดินรถ เพศหญิง อายุ 55 ปี สำนักบริหารการเดินรถ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

49.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ เพศชาย อายุ 57 ปี ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

อย่างไรก็ดี ขสมก. ระบุว่า หลังพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารของ ขสมก. ปลอดเชื้อโควิด

ขณะเดียวกัน รถโดยสารคันที่พนักงานติดเชื้อใช้ปฏิบัติงาน ได้ทำการหยุดการใช้รถคันดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาด

ส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ให้หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป