กรมทางหลวง จับมือ การประปาฯ แจกน้ำทั่วประเทศแก้ปมภัยแล้ง

กรมทางหลวง ร่วม การประปาส่วนภูมิภาค เร่งแจกจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า วิกฤตภัยแล้งส่งผลกระทบให้พื้นที่ทั่วประเทศขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

ทล. กับการประปาส่วนภูมิภาค จึงจัดโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 17 โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนน้ำประปากับประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำผ่านหน่วยงานของกรมทางหลวงในสังกัด

ทั้งนี้ ทล.ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

1.ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการดูแลรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันที

2.ให้ทุกหน่วยงานประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคในการขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน

3.สนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

4.กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอร์ติดตัว มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน


สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ และสามารถขอความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1586