ศบค. พบเสียชีวิต 63 ราย ยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์ ยอดป่วยปอดอักเสบพุ่งขึ้น

ป่วยหนักโควิด
FILE PHOTO : osep LAGO / AFP

ศบค.เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 67 ราย อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 12 ราย พบ 63 รายไม่ได้ฉีดบูสเตอร์โดส ขณะที่ยอดปอดป่วยปอดอักเสบพุ่งขึ้น “สงขลา” อัตราการครองเตียงพุ่งเกิน 50-60%

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อรวม 479,965,820 ราย อาการรุนแรง 59,728 ราย รักษาหายแล้ว 414,172,160 ราย และเสียชีวิต 6,142,930 ราย

โดยมีอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในรอบสัปดาห์คือ 1. เกาหลีใต้ 2,504,623 ราย 2.เยอรมนี 1,593,890 ราย 3.เวียดนาม 948,713 ราย 4.ฝรั่งเศส  822,109 ราย 5.สหราชอาณาจักร 550,744 ราย 6.อิตาลี 503,340 ราย 7.ออสเตรเลีย 364,209 ราย 8.ออสเตรีย 277,991 ราย 9.ญี่ปุ่น 271,883 ราย 10.เนเธอร์แลนด์ 265,597 ราย

ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก เป็นอันดับ 4 ของทวีป จากจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 173,861 ราย

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 26,234 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,503,264 ราย หายป่วยแล้ว 3,228,284 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 67 ราย และเสียชีวิตสะสม 24,715 คน

ผู้ติดเชื้อทั้ง 26,234 ราย จำแนกเป็นการติดเชื้อในประเทศ 26,123 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 36 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จากการติดเชื้อในประเทศจำแนกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 26,068 ราย จากค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 55 ราย และจากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 75 ราย

ขณะที่ ผู้ป่วยรักษาอยู่ 250,265 ราย จำแนกเป็นในโรงพยาบาล 67,873 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 182,392 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,615 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 640 ราย ครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่  27.5%

ทั้งนี้ จากแผ่นกราฟิกจะพบว่า เส้นกราฟของจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – วันที่ 26 มีนาคม 2565 อยู่ในอัตราป่วยที่พุ่งขึ้น จาก 1,319 เป็น1,615 ราย ขณะที่อัตราการเสียชีวิตเส้นกราฟได้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงต้น

ตาย 63 ราย ยังไม่ได้ฉีดบูสเตอร์

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิตจำนวน 67 รายในวันนี้ เป็นชาย 31 ราย หญิง 36 ราย สัญชาติไทย 65 รายและ สัญชาติเมียนมา 2 ราย โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 50 ราย  เป็นผู่ป่วยที่อายุน้อยกว่า 60 ราย มีโรคเรื้อรัง 16 ราย  และไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงจากโรคมะเร็ง 5 ราย โรคอ้วน 9 ราย โรคไต 19 ราย หลอดเลือดสมอง 3 คน โรคหัวใจ 9 บาท รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงพิการ 3 ราย

ผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด 12 ราย รองลงมาเป็น กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 21 ราย จังหวัดปริมณฑล 8 ราย กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 13 ราย น กลุ่มภาคเหนือ 9 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 67 ราย เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ ถึง 63 ราย

TOP 10 ปอดอักเสบ

  1. กรุงเทพมหานคร 195 ราย : อัตราการครองเตียง 32.70%
  2. นครราชสีมา 78 ราย : อัตราการครองเตียง 30.60%
  3. สมุทรปราการ 75 ราย : อัตราการครองเตียง 42.20%
  4. สงขลา 64 ราย : อัตราการครองเตียง 65.00%
  5. นครศรีธรรมราช 63 ราย : อัตราการครองเตียง 17.40%
  6. บุรีรัมย์ 51 ราย : อัตราการครองเตียง 16.10%
  7. นนทบุรี 50 ราย : อัตราการครองเตียง 38.10%
  8. กาญจนบุรี 47 ราย : อัตราการครองเตียง 33.70%
  9. สุราษฎร์ธานี 46 ราย : อัตราการครองเตียง 49.80%
  10. ชลบุรี 42 ราย : อัตราการครองเตียง 48.20%

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด

  1. กรุงเทพมหานคร 3,128 ราย
  2. นครศรีธรรมราช 1,356 ราย
  3. ชลบุรี 1,305 ราย
  4. สมุทรปราการ 875 ราย
  5. สมุทรสาคร 759 ราย
  6. สงขลา 729 ราย
  7. นครปฐม 691 ราย
  8. ร้อยเอ็ด 567 ราย
  9. นนทบุรี 652 ราย
  10. พัทลุง 581 ราย

ติดเชื้อจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศในวันนี้ มีจำนวน ทั้งสิ้น 36 ราย จาก 19 ประเทศ มากที่สุดผ่านระบบ Test & Go จำนวน 30 ราย ผ่านระบบ Sandbox จำนวน 36 ราย สูงสุดจาอิหร่าน, อิสราเอล และสหราชอาณาจักร 4 ราย เมียนมา, สิงคโปร์ และตุรกี ประเทศละ 3 ราย ซาอุดีอาระเบียร์, เยอรมนี ประเทศละ 2 ราย อิรัก, นอร์เวย์, รัสเซีย, ศรีลังกา, ออสเตรีย, สวีเดน, นิวซีแลนด์, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, โมร็อกโก และเนเธอร์แลนด์ ประเทศละ 1 ราย

ยอดแห่เข้าไทย 3 เดือนล่าสุด

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม 2565 มีผู้เดินทางเข้ามาจำนวน 214,269 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 1,329 ราย โดยระบบ Test & Go มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุดจำนวน 191,752 คน พบเชื้อ 884 ราย ขณะที่ Sandbox มีผู้เดินทางเข้ามาจำนวน 19,043 คน พบการติดเชื้อจำนวน 352 ราย และระบบกักกันตัวหรือ Quarantine มีผู้เดินทางเข้ามา 3,474 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 93 ราย

เมื่อรวมผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนับตั้งแต่เปิดประเทศ (1 มกราคม 2565 – 26 กุมภาพันธ์ 2565) มีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว 607,432 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิดรวมสะสม 12,988 ราย ในจำนวนนี้เป็นระบบ Test & Go ที่มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุดจำนวน 399,768 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 5,119 ราย

ถัดมาเป็นระบบ Sandbox ที่มีผู้เดินทางเข้ามาจำนวน 160,643 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 6,760 ราย ระบบกักกันตัวหรือ Quarantine มีผู้เดินทางเข้ามา 47,012 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 1,111 ราย

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เพิ่มขึ้นวันนี้ เพิ่มขึ้น 303,092 โดส สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวน 128,399,428 โดส

เข็มที่ 1 : 94,484 ราย สะสม : 55,223,092 ราย คิดเป็น 79.4% ของประชากร
เข็มที่ 2 : 29,324 ราย สะสม : 50,213,882 ราย คิดเป็น 72.2% ของประชากร
เข็มที่ 3 : 174,067 ราย สะสม : 22,962,454 ราย คิดเป็น 33.0% ของประชากร