ขนส่งปลื้มสถิติจ่ายภาษีรถเดือน ก.พ. โควิดดันยอดใช้งานออนไลน์พุ่ง 8.5 หมื่นคัน

รถยนต์
Photo by Mladen ANTONOV / AFP

ขนส่งฯ เผยสถิติจ่ายภาษีรถเดือน ก.พ. รวม 5.4 แสนคัน ชี้โควิดทำยอดใช้บริการออนไลน์เพิ่มต่อเนื่อง ทะลุ 8.5 หมื่นคัน แนะรถยนต์-รถจักรยานยนต์ นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อน ยื่นชำระผ่านออนไลน์ได้ทันที

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถหันมาชำระภาษีรถประจำปีผ่านทางออนไลน์

โดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี แนะนำให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อน ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการทางช่องทางออนไลน์ได้ทันที

เสกสม อัครพันธุ์

ส่งผลให้สถิติการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 542,365 คัน แบ่งช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

1.เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th จำนวน 60,315 คัน
2.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 12,888 คัน
3.แอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax จำนวน 9,313 คัน
4.แอปพลิเคชั่น mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,035 คัน
5.ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 2,375 คัน

ส่วนช่องทางการชำระอื่น ๆ มีสถิติ ดังนี้

1.สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 369,500 คัน
2.บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 86,032 คัน
3.ชำระภาษีรถประจำปี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 907 คัน

จะเห็นได้ว่าการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีทางออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวม 85,926 คัน เนื่องจาก เป็นช่องทางที่มีความสะดวก เข้าถึงง่าย และไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด

นายเสกสม กล่าวย้ำว่า จากการแพร่ระบาดโควิดที่ยังรุนแรง จึงขอแนะนำให้เจ้าของรถชำระภาษีรถประจำปีทางออนไลน์แทน ทั้งทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax กับ mPAY และทาง Truemoney Wallet

เมื่อดำเนินการชำระภาษีเรียบร้อยแล้วรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax สามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครได้อีกหนึ่งช่องทาง

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถตรวจสอบช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีให้ถี่ถ้วน โดยหากเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีที่ตู้ Kiosk จะมีให้บริการเฉพาะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ส่วนต่างจังหวัดสามารถเลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินได้ทางไปรษณีย์ โดยเมื่อดำเนินการชำระภาษีแล้วระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวไว้เป็นหลักฐาน แสดงการชำระภาษี จนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ ขอแนะนำให้เจ้าของรถวางแผนชำระภาษีรถประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหากชำระภาษีรถประจำปีล่าช้าจะมีค่าปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน ยังส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้ ทั้งการโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น