เศรษฐีไทย แห่ประมูลป้ายสวย “รวย 9999” เคาะ 400 ครั้ง ราคา 18.5 ล้าน

เกินเป้า! ประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งแรก มีผู้สนใจร่วมประมูล ล้นหลาม!!! นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้กว่า 282 ล้านบาท

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายจัดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถแบบพิเศษ โดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ให้ประชาชนสามารถเสนอคำหรือข้อความที่ต้องการ เป็นชื่อหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้

โดยสามารถมีตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 7 หลัก เพี่อเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมการขนส่งทางบก จึงได้เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) และทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 595 ราย แบ่งเป็นทางห้องประมูลจำนวน 308 ราย และทางอินเทอร์เน็ตจำนวน 287 รายนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งแรกของประเทศ หมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “รวย 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 424 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 18,560,000 บาท รองลงมา ได้แก่ เศรษฐี 1 ประมูลได้ในราคา 15,040,000 บาท สวย 1 ประมูลได้ในราคา 13,000,000 บาท เศรษฐี 8 ประมูลได้ในราคา 12,680,000 บาท และ รวย 8888 ประมูลได้ในราคา 11,100,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่เป็นคำเฉพาะและที่มีความหมายดีที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ ภูมิ 9999 ประมูลได้ในราคา 5,160,000 บาท เลิศ 9999 ประมูลได้ในราคา 4,770,000 บาท ทะเล 1 ประมูลได้ในราคา 4,500,000 บาท มงคล 999 ประมูลได้ในราคา 4,480,000 บาท หมายเลข ปราชญ์ 1 ประมูลได้ในราคา 2,820,000 บาท และ นุสรา 1 ประมูลได้ในราคา 1,940,000 บาท รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 282,170,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การจัดประมูลทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ยังดำเนินการประมูลไม่เสร็จสิ้น โดยประมูลไปเพียง 63 หมายเลข เนื่องจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละหมายเลขมีการเสนอราคาต่อหมายเลขเข้ามาด้วยความถี่ที่มากกว่าการประมูลรูปแบบปกติ ทำให้ในเวลา 24.00 น. ระบบเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถดำเนินการประมูลต่อได้

โดยยังมีหมายเลขทะเบียนที่ยังไม่นำออกประมูลอีกจำนวน 19 หมายเลข อาทิ มรรค 8, มังกร 789, โชคดี 8 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร่วมประมูลถึงสาเหตุดังกล่าว และเชิญชวนผู้ประมูลเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษที่จะจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบก คาดว่าเมื่อรวมกับ 63 หมายเลข ที่ได้ประมูลไปแล้ว 282,170,000 บาท จะได้รับเงินจากการประมูลรวมทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท


สำหรับคนที่สนใจและยังไม่ได้ร่วมลงทะเบียนเสนอคำหรือข้อความหมายของทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 อธิบดีกรมการขนส่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ