คมนาคมกระชับสัมพันธ์ หารือสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา

ศักดิ์สยาม หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ นายซุน จันทอล (H.E. Mr. Sun Chanthol) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายซุน จันทอล (H.E. Mr. Sun Chanthol) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา ได้ร่วมกันหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและกัมพูชา

โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) การพัฒนาความเชื่อมโยงบริเวณจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด กับทมอดา จังหวัดโพธิสัต (กัมพูชา) รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ซึ่งฝ่ายกัมพูชาประสงค์ขอให้มีการพิจารณาเพิ่มจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น – ทมอดา ไว้ในความตกลง CBTA ด้วย และขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปของการจัดทำร่างความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ทั้งสองฝ่ายได้เคยเจรจาร่วมกัน

ฝ่ายกัมพูชาได้ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้บริจาครางรถไฟ หมอนคอนกรีต และเครื่องยึดเหนี่ยวราง ให้กัมพูชา สำหรับการนำไปปรับปรุงทางรถไฟช่วงมงคลบุรี – พระตะบอง – โพธิสัต โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงด้านเทคนิคในการสนับสนุนการเดินรถไฟระหว่างสองประเทศต่อไป

ฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรรมสำหรับการฝึกสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาของสถาบันโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ตามที่ฝ่ายกัมพูชาร้องขอ

ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายกัมพูขาประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเวียดนามเพื่อเร่งรัดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ครั้งที่ ๕ ต่อไป


นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการขนส่งข้ามแดนระหว่างกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ