เปิดแผนบริหารวัคซีนพฤษภาคม 2565 กลุ่มไหนได้ซิโนแวคบ้าง ?

แผนวัคซีน พ.ค. 2565 ฉีดซิโนแวคให้ใครบ้าง
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

สรุปจำนวนและกลุ่มเป้าหมายบริวัคซีนเดือนพฤษภาคม 2565 พบยังมีวัคซีนซิโนแวคอยู่ในแผนฉีดให้บางกลุ่ม

วันที่ 22 เมษายน 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 7/2565 ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤษภาคม

โดยสรุปจำนวนและกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนโดยรวม เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1 และ 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ 

สูตรวัคซีน

 • แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า
 • แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์

จำนวนวัคซีน 9 แสนโดส

ผู้ที่อายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1 และ 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ

สูตรวัคซีน

 • ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ (ฝาม่วง)
 • ซิโนแวค-ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค-ซิโนแวค-ไฟเซอร์

จำนวนวัคซีน 1 แสนโดส

Advertisement

เด็กอายุ 5-11 ขวบ (เข็ม 2 และเข็ม 1) เก็บตก 

สูตรวัคซีน

 • ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ (ฝาส้ม)
 • ซิโนแวค-ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค-ซิโนแวค-ไฟเซอร์

จำนวนวัคซีน 2 ล้านโดส

เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

 1. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี
 3. ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี

สูตรวัคซีน

 • เชื้อตาย 2 เข็ม-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า
 • เชื้อตาย 2 เข็ม-ไฟเซอร์-ไฟเซอร์
 • ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า
 • แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์-ไฟเซอร์
 • ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นในอายุ 12-17 ปี

จำนวนวัคซีน 4 ล้านโดส