คมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบฯ 7 เดือนแรกทะลุ 42.47% เกินเป้า 7.80%

ศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49)โดยในส่วนของงบฯรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 77,448.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 ร้อยละ 7.80 (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 34.67) และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 22,757.87 ล้านบาท (ร้อยละ 7.20)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,749 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท)

ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,666 รายการ วงเงิน 78,356.40 ล้านบาท (ร้อยละ 97.07 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

“งบฯลงทุนรัฐวิสาหกิจ” ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 89,289.87 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) จำนวน 36,419.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 45,096.28 ล้านบาท (ร้อยละ 123.82 ของแผนเบิกจ่ายสะสม) หากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 2,549.63 ล้านบาท (ร้อยละ 9.17)


ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ