สธ.ขยายสัญญาส่งมอบแอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ พร้อมแจงเหตุผล

สธ.ขยายสัญญาส่งมอบแอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์

กระทรวงสาธารณสุข ขยายสัญญาส่งมอบแอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ ถึงปี 2566 แจงเหตุผลเรื่องความต้องการวัคซีนในประเทศ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 8/2565 มีการอนุมัติแผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565 ที่เสนอโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีการให้เหตุผลว่าแนวโน้มความต้องการวัคซีนลดลง ส่งผลให้ให้วัคซีนที่จัดหาตามแผนและวัคซีนที่ได้รับบริจาคมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ดังต่อไปนี้ 1.ขยายสัญญาการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีนไฟเซอร์ จากภายในปี 2565 เป็นปี 2565-2566

2.จัดหาแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาวทดแทนการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าบางส่วน ภายใต้วงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และขอให้พิจารณาจัดหาโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด