ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 7 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 7 จังหวัด
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยรายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด

ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 62 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้

เชียงราย น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน

ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม รวม 8 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 162 ครัวเรือน

ตาก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM


และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT