ศบค.เผยลงทะเบียนเที่ยวไทยทะลุ 7 แสนคน ยอดเสียชีวิตโควิดลดฮวบ

นักท่องเที่ยว
Photo by AFP/file photo

ศบค.เผยผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand Pass ล่าสุดทะลุ 7 แสนคนแล้ว อนุมัติแล้วกว่า 6.8 แสนราย รอพิจารณาอีกเกือบ 8 พันคน ระบุยอดผู้เสียชีวิตลดฮวบ วันนี้ภาคใต้ไม่มีคนเสียชีวิต ส่วนกลุ่ม 608 ยังตายรายวัน ขณะที่อัตราการครองเตียงภาพรวมอยู่ที่ 13.8% 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4,837 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,211,076 ราย หายป่วยแล้ว 2,189,902 ราย และเสียชีวิตสะสม 8,212 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย

ขณะที่กรมควบคุมโรค รายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 6,380 ราย รวมยอดผู้ป่วยใหม่บวก ATK วันนี้เพิ่มเป็น 11,217 ราย

ผลตรวจ ATK-27 พ.ค.

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,434,511 ราย หายป่วยแล้ว 4,358,396 ราย และเสียชีวิตสะสม 29,910 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิดรายวัน ป่วยหนัก เสียชีวิต ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต ทิศทางยังคงลดลง โดยผู้เสียชีวิต 29 รายในวันนี้ เป็นชาย 15 ราย หญิง 14 ราย เป็นคนไทย 28 ราย เมียนมา 1 ราย และพบว่าอยู่ในกลุ่ม 608 หรือกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังจำนวน 27 ราย และยังไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดส จำนวน 25 ราย

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

และเมื่อแยกตามพื้นที่พบว่าอยู่ในภาคอีสานมากที่สุดจำนวน 15 ราย มีจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตมากที่สุด 4 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเสียชีวิตรวม 6 ราย ซึ่งลดลงจากก่อนหน้าค่อนข้างมาก ภาคเหนือรวม 4 ราย จังหวัดปริมณฑลมีที่นครปฐมจังหวัดเดียว 2 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย และวันนี้ภาคใต้ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังมาจากโรคมะเร็ง โรคไต อ้วน หลอดเลือดสมอง หัวใจ และติดเตียง

10 จังหวัดติดเชื้อโควิดสูงสุด ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1.ยังเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,986 ราย ลดลงจากวานนี้ 31 ราย  ขอนแก่น 173 ราย บุรีรัมย์ 139 ราย นนทบุรี 115 ราย ชลบุรี 112 ราย สมุทรสาคร 105 ราย มหาสารคาม 93 ราย สมุทรปราการ 87 ราย นครราชสีมา 81 ราย และชัยภูมิ 78 ราย

อัตราการครองเตียงระดับ2-3 ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

ขณะที่อัตราการครองเตียงระดับ 2-3 ใน 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบมากที่สุด ภาพรวมทรงตัวอยู่ที่ 13.8% โดยกรุงเทพมหานครที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบมากที่สุด 102 ราย อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 14.90%

ส่วนจังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์การครองเตียงมากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นจันทบุรี จำนวน 26 ราย อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 37.80% รองลงมาเป็นอุบลราชธานี 65 ราย อัตราการครองเตียง 34.80% และนครสวรรค์ 33 ราย อัตราการครองเตียง 27.80% และศรีสะเกษมีผู้ป่วย 26 ราย อัตราการครองเตียงน้อยที่สุด 4.20% gmjkoyho

ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

ส่วนผู้มาขอรับวัคซีน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 17,041 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 50,841 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 77,641 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 26 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 137,101,149 โดส

จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ วันที่ 27 พ.ค.2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand Pass ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-26 พฤษภาคม 2565 รวม 28 วัน มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 703,108 คน อนุมัติแล้ว 680,901 คน ไม่ผ่านการอนุมัติ 14,222 คน และรอการพิจารณาโดยผู้ตรวจ 7,985 คน

ขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 530,313,294 ราย อาการรุนแรง 37,700 ราย รักษาหายแล้ว 500,792,046 ราย และเสียชีวิต 6,307,781 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 85,570,755 ราย 2. อินเดีย จำนวน 43,146,033 ราย 3. บราซิล จำนวน 30,880,512 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 29,434,605 ราย 5. เยอรมนี จำนวน 26,239,641 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลกจากจำนวนผู้ปวยยืนยันสะสม 4,434,511 ราย