กพท.ออก 8 มาตรการคัดกรอง หลังยกเลิก Thailand Pass เริ่ม 1 มิ.ย.

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ
Photo by Jack TAYLOR / AFP

สำนักงานการบินพลเรือนฯ ประกาศมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร สอดรับ ศบค. ยกเลิก คนไทยเข้าประเทศไม่ต้องผ่านระบบ Thailand Pass ส่วนต่างชาติ ยังคงต้องลงทะเบียน เริ่ม 1 มิ.ย. เป็นต้นไป 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) มาตรการการคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อให้สอดรับกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ได้ปรับมาตรการระบบ “Thailand Pass” ใหม่ โดยคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว ขณะที่คนต่างชาติยังต้องลงทะเบียนตามเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับประกาศดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้โดยสารสัญชาติไทยสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 (PRO-ATK หรือ RT-PCR) ในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

2. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทย ต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องแนบเอกสารสำคัญทั้งหมดผ่านระบบ ผู้โดยสารจะได้รับรหัส QR Code สำหรับใช้ในการเข้าประเทศไทยหลังจากที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จ สายการบินสามารถปฏิเสธผู้โดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงรหัส QR Code ได้3. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับกรณีที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 แนะนำให้ตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

4. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ครบตามเกณฑ์สามารถแสดงผลตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ที่ตรวจไว้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศได้เหมือนกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว

5. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

6. สายการบินต้องทำหน้าที่ตรวจรหัส QR Code ของระบบ Thailand Pass ของผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่สายการบินรับขนผู้โดยสารที่ไม่มี Thailand Pass มายังประเทศไทยแล้ว สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้โดยสารดังกล่าว

7. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีเอกสาร Thailand Pass และหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

8. ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น การสวมหน้ากาก ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าและออกจากท่าอากาศยาน


ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ