เผยปชช. 86.85% ตั้งใจสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวายในหลวง ร.9 ของขวัญปีใหม่อยากให้บ้านเมืองเจริญ

เผยผลสำรวจ ร้อยละ 86.85 ตั้งใจสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวายในหลวง ร.9 – ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากรัฐบาล คือบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจดี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม” พุทธศักราช 2561 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,920 คน

จากผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่า ในปีนี้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี (31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561) ร้อยละ 49.48 รองลงมาแล้วแต่สถานการณ์ ร้อยละ 41.72 และ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 8.80

ส่วนข้อสอบถามที่ว่า ส่วนใหญ่จะไป สวดมนต์ข้ามปีที่ไหน พบว่า ที่วัด มากที่สุดร้อยละ 80.87 รองลงมา ที่บ้านร้อยละ 12.73 และสถานที่อื่น ๆ ร้อยละ 6.40 อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

จากการสอบถาม บุคคลที่ต้องการชวนไปสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ร้อยละ 74.11 ต้องการชวนพ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย/ญาติพี่น้อง รองลงมาคือ ร้อยละ 24.06 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 15.36 คนรัก และ ร้อยละ 1.88 ไม่แน่ใจ

สอบถามเกี่ยวกับประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ร้อยละ 86.85 ต้องการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมาร้อยละ 65.14 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ร้อยละ 39.50 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ร้อยละ 38.42 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง และ ร้อยละ 37.97 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

การสอบถามความคิดเห็นในประเด็นที่คิดว่าเหตุผลที่จะทำให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหันมาสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น ร้อยละ 75.29 ตอบว่า ได้รับการสนับสนุน ชักชวน และเป็นแบบอย่างจากครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมาคือ ร้อยละ 70.17 รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร้อยละ 53.02 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ในสื่อทุกช่องทางมากขึ้น ร้อยละ 46.96 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และร้อยละ 30.52 ทำตามบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ (ไอดอล) เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง

ส่วนกิจกรรมที่เห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจทำในวันปีใหม่ พบว่า ร้อยละ 73.51 ตั้งใจไปทำบุญตักบาตร รองลงมาร้อยละ 58.60 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ร้อยละ 52.13 มอบของขวัญปีใหม่ ร้อยละ 41.15 เยี่ยมญาติ และร้อยละ 40.35 ไปท่องเที่ยว

การสอบถามความคิดเห็นว่าจะอวยพรปีใหม่ผ่านช่องทางใดบ้าง พบว่า ร้อยละ 63.90 จะอวยพรผ่านไลน์ รองลงมาคือ ร้อยละ 58.27 การ์ดอวยพร ร้อยละ 55.44 เฟซบุ๊ก ร้อยละ 11.30 ส่ง sms และ ร้อยละ 11.20 ส.ค.ส. ออนไลน์ ส่วนบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจและต้องการอวยพรปีใหม่มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 80 เป็น พ่อแม่ รองลงมาคือ คนในครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ ปู่ ยา ตา ยาย ลูกหลาน /ผู้ที่ช่วยเหลือ มีบุญคุณ /เจ้านาย หัวหน้างาน/ครู อาจารย์/ เพื่อน แฟน เป็นต้น

นอกจากนั้น วธ. และสวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนว่าต้องการของขวัญอะไรจากรัฐบาลเป็นของปีใหม่ 2561 พบว่า อันดับ 1 ต้องการให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดี อันดับ 2 ต้องการมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ดีขึ้น อันดับ 3 ต้องการความซื่อสัตย์ ความจริงใจ อันดับ 4 ต้องการคำอวยพร คำสัญญาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันดับ 5 ต้องการการดูแลบ้านเมืองให้ปลอดภัย สงบเรียบร้อย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ