ติดเป็นชั่วโมง! ขึ้นเขาช่องตะโก สระแก้วสู่อีสานใต้ แนะเลี่ยงไปช่องตากิ่ว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว กล่าวว่า เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ทุกปี จะมีชาวอีสานตอนใต้เดินทางกลับจากการทำงานในภาคตะวันออก เพื่อเยี่ยมญาติและครอบครัว โดยผ่านเส้นทาง สระแก้ว – ช่องตะโก – บ้านหนองเสม็ด -โนนดินแดง – บุรีรัมย์ ประกอบกับช่วงทางขึ้นเขา ช่องตะโก จะมีเส้นทาง 2 ช่องจราจร ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น และเส้นทางแคบ ทำให้การจราจรขึ้นลงค่อนข้างลำบาก ทางอำเภอตาพระยาร่วมกับกองกำลังบูรพา จึงได้เปิดเส้นทางเลียบชายแดน อีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่ช่องตะโก จึงแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้ถนน ขึ้นสู่อีสานใต้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ที่ช่องตากิ่ว เป็นเส้นทางเลียบชายแดน อีกเส้นทางหนึ่งได้

สำหรับบรรยากาศ การจราจร เส้นทาง สระแก้ว – ช่องตะโก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จะมีผู้ใช้รถใช้ถนน จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณสะสม ตั้งแต่ สี่แยกแซร์ออ อ.วัฒนานคร – สี่แยกโคคลาน อ.ตาพระยา ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง 2 ช่องจราจร ทำให้การเคลื่อนตัวของรถไปอย่างช้าๆ จากสี่แยกโคคลาน เป็นจุดรวมรถ สะสม ถึงจุดสามแยก บ้านใหม่ไทยถาวร อ.ตาพระยา รถขยับได้น้อยมาก เจ้าหน้าที่จึง แจ้งให้ผู้ใช้เส้นทาง ช่องตะโก ใช้ทางเลี่ยงอีกเส้นทางหนึ่ง ที่ช่องตากิ่ว เป็นเส้นทางเลียบชายแดน แยกจากช่องตะโก ขึ้นสู่อีสานใต้ ได้เช่นกัน

ที่มา มติชนออนไลน์