ประยุทธ์ นำจุดเทียนชัยถวายพระพร พระราชินี เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ

นายกฯ จุดเทียนถวายพระพร พระราชินี

นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา นำจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินี” เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 19.19 น. ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เข้าร่วมในพิธี

ซึ่งเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในนามปวงชนชาวไทย ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกัน ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าประจำแท่นหน้าเวทีรับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา จบแล้วนำกล่าวทรงพระเจริญ 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

นายกฯ จุดเทียนถวายพระพร พระราชินี นายกฯ จุดเทียนถวายพระพร พระราชินี

Advertisement