ศูนย์วัคซีนบางซื่อมีโมเดอร์นา เริ่มฉีดวันไหน ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเลย

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อมีวัคซีนโมเดอร์นา รอบเดือนมิถุนายน ฉีดได้ตั้งแต่เข็ม 1-5 ใครมีสิทธิบ้าง เริ่มฉีดวันไหน เช็กเลย 

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแจ้งว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา รอบเดือนมิถุนายนมาจำนวนหนึ่ง จึงเปิดบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่าง ๆ ดังนี้

เข็มที่ 1

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน
  • จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz)
  • เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา – เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็มที่ 2,3,4,5 วัคซีนโมเดอร์นา

  • โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า
  • เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

รับบริการได้ที่ประตู 1 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

หมายเหตุ
1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
  2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
  3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg