โควิดวันนี้ (9 มิ.ย.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK 7,119 ราย ตาย 23 คน (อัพเดต)

ตรวจโควิด-วัดอุณหภูมิ
(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.25 น.

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (9 มิ.ย.) พบผู้ป่วยใหม่ 3,185 ราย เสียชีวิต 23 คน ผู้ป่วยหนักจากปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวน 678 ราย ผลตรวจ ATK บวกเพิ่ม 3,934 ราย วันนี้มีหายป่วยกลับบ้าน 3,326 ราย เผยมีกลุ่ม 608 ที่เสียชีวิต 22 รายจาก 23 ราย ยังไม่ได้รับบูสเตอร์โดส

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ป่วยใหม่จำนวน 3,185 ราย จำแนกเป็oผู้ป่วยในประเทศ 3,185 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,253,617 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยโควิด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,326 ราย หายป่วยสะสม 2,253,034 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 25,262 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 8,564 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวน 678 ราย

ATK บวกเพิ่มเกือบ 4 พันคน

ทางด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีก 3,934 ราย รวมตัวเลขผู้ป่วยใหม่บวก ATK วันนี้เพิ่มเป็น 7,119 ราย ส่วนผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจลดเหลือ 331 คน จากยอดป่วยหนักจากปอดอักเสบ 678 คน

ATK-9 มิ.ย.65

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวัน ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยเสียชีวิต 14 วันย้อนหลัง แนวโน้มยังคงลดลง โดยผู้ป่วยรายวัน เฉลี่ย 14 วันย้อนหลังอยู่ที่ 3,384 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 14 วันย้อนหลังอยู่ที่ 27 คน

ส่วนผู้เสียชีวิต 23 รายในวันนี้เป็นกลุ่ม 608 จำนวน 22 ราย คิดเป็น 96% และเป็นผู้ไม่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 4% โดยในกลุ่ม 608 จำนวน 22 ที่เสียชีวิตวันนี้ ยังไม่ได้รับบูสเตอร์โดสทั้ง 22 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวัน ป่วยหนัก และผู้ป่วยเสียชีวิต ณ 9 มิถุนายน 2565

และเมื่อแยกตามพื้นที่ของผู้เสียชีวิตพบว่าอยู่ในกลุ่มจังหวัดอีสานรวม 7 ราย ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 7 ราย ภาคเหนือ 6 ราย ภาคใต้ 1 ราย จังหวัดปริมณฑลที่สมุทรปราการ 1 ราย และกรุงเทพมหานคร 1 ราย ส่วนอัตราการครองเตียงระดับ 2-3 ล่าสุดอยู่ที่ 10%

ผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ส่วนผู้มารับวัคซีน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 10,130 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 21,344 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 52,783 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 8 มิถุนายน 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 138,365,976 โดส

ยอดสะสมการฉีดวัคซีนล่าสุด ณ วันที่ 9 มิถุนยน 2565

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 4,563 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,560 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,363 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,001 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,236 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,162 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,224 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,688 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,185 ราย : เสียชีวิต 23 ราย

ผู้ป่วยโควิด 9 มิถุนายน 2565