“ศักดิ์สยาม” หารือทูตเนเธอร์แลนด์กรณีการขนส่งทางน้ำ

“ศักดิ์สยาม” หารือทูตเนเธอร์แลนด์กรณีความร่วมมือด้านคมนาคมการขนส่งทางน้ำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr.Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างกัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ โดยกระทรวงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยระยะ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลอาทิ แผนพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง แผนพัฒนารถไฟฟ้าทางคู่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล การพัฒนาท่าเรือ การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง แผนแม่บท MR-MAP การพัฒนาโครงการ Landbridge

รวมถึงการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทดแทนน้ำมันในรถยนต์โดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าเรือระหว่างท่าเรือรอตเตอร์ดัม เพื่อส่งเสริมกันด้านการบริหารจัดการท่าเรือและโลจิสติกส์ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ


ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของไทยให้ทัดเทียมท่าเรือชั้นนำของโลก โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบขนส่งให้ทันยุคดิจิทัลและขนส่งที่ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ