โควิดวันนี้ (10 มิ.ย.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK เพิ่ม 7,603 ราย เสียชีวิต 24 คน

ชุดตรวจเอทีเค
แฟ้มภาพ

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (10 มิ.ย.) พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 2,836 ราย เสียชีวิต 24 คน มีผู้ป่วยหนักจากปอดอักเสบ 673 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,518 คน ผลตรวจ ATK บวกเพิ่มอีก 4,767 ราย รวมยอดป่วยใหม่+ATK วันนี้เพิ่ม 7,603 ราย 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,836 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,256,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,518 ราย หายป่วยสะสม 2,256,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,556 ราย เสียชีวิต 24 ราย เสียชีวิตสะสม 8,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการตรวจ ATK วันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 4,767 ราย รวมยอดผู้ป่วยใหม่บวก ATK อยู่ที่ 7,603 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 330 คน จากจำนวนผู้ป่วยหนักจากปอดอักเสบที่รักษษตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 คน

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 4,563 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,560 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,363 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,001 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,236 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,162 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,224 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,688 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,185 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,836 ราย : เสียชีวิต 24 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 มิ.ย.2565