สโมสรนักศึกษา คณะวิศวะ ศิลปากร ประกาศยกเลิกระบบโซตัส

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวะ ศิลปากร

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสต์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศยกเลิกกิจกรรมโซตัส ส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ทุกคนเท่าเทียมกัน 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงจุดยืนยกเลิกกิจกรรมโซตัสและกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา เพราะทุกคนเท่าเทียม

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำหรับสถานศึกษาที่ทยอยประกาศยกเลิกระบบโซตัสไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ประกาศยกเลิกระบบโซตัสและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกดขี่ลดทอนความเป็นมนุษย์อันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักประชาธิปไตยสากล ตั้งแต่ปี 2563

องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ยกเลิกโซตัสทุกรูปแบบ

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม ที่จัดขึ้นในนามองค์การนักศึกษาและองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ยกเลิกกิจกรรมโซตัสและกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ยกเลิกกิจกรรมห้องเชียร์ มติตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัส