ต่างชาติ-คนไทยเที่ยวในประเทศ โกยรายได้เฉียด 3.5 แสนล้าน

นักท่องเที่ยว
PHOTO BY Porapak Apichodilok

ศปก.กก. เปิด 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทยมากสุด พบตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 มิ.ย. 65 สะสม 1.6 ล้านคน ส่วนคนไทยเที่ยวไทย ม.ค.-พ.ค. 65 สะสม 53.52 ล้านคน รวมรายได้ 3.48 แสนล้านบาท

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 ถึงผลการดำเนินงานเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

แบ่งเป็น สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 348,699 คน โดย 5 ประเทศแรกที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด ประกอบด้วย

  • มาเลเซีย 61,486 คน
  • อินเดีย 51,800 คน
  • สิงคโปร์ 31,580 คน
  • เวียดนาม 18,885 คน
  • สหรัฐอเมริกา 15,708 คน

สรุปยอดนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2565 รวม 1,615,913 คน รวมรายได้ 99,707 ล้านบาท

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ปี 2564-2565 สูงสุด 5 ประเทศ ประกอบด้วย

  • อินเดีย 169,131 คน
  • มาเลเซีย 137,969 คน
  • สหราชอาณาจักร 107,438 คน
  • สิงคโปร์ 98,701 คน
  • เยอรมนี 86,480 คน

สรุปยอดนักท่องเที่ยว

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 รวม 53.52 ล้านคน รายได้รวม 248,988 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไทย ที่ได้ท่องเที่ยวในไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

สรุปยอดนักท่องเที่ยว