กรุงเทพฯชวนประชาชนตรวจสอบงบฯรายจ่าย 7.9 หมื่นล้าน

FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

กรุงเทพฯ ชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างงบฯรายจ่ายประจำปี 66

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการเปิดเผยข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/organization/20000000 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Open Data Open Bangkok ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการสร้างความโปร่งใส และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดการใช้งบประมาณ กทม.ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท ได้จำแนกงบฯตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ งบฯบุคลากร 17,568,399,310 บาท (22.24%) งบฯดำเนินการ 17,701,722,793 บาท (22.41%) งบฯลงทุน 10,383,088,891 บาท (13.14%) งบฯเงินอุดหนุน 5,272,268,680 บาท(6.67%) งฯรายจ่ายอื่น 13,703,787,726 บาท (17.35%) และงบฯกลาง 14,370,732,600 บาท (18.19%)

ทั้งนี้เมื่อแบ่งออกตามด้าน 9 ด้าน จะพบว่า ร่างงบประมาณปี 2566 แบ่งเป็นด้านการจัดบริการของสำนักงานเขต 50 เขต มากที่สุด 18,865 ล้านบาท (23.88%) รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 16,282 ล้านบาท (20.61%) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,090 บาท (14.04%)

ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 11,072 ล้านบาท (14.01%) ด้านสาธารณสุข 2,417 ล้านบาท (3.06%) ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง 944 ล้านบาท (1.20%) ด้านการศึกษา 644 ล้านบาท (0.81%) ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 194 ล้านบาท (0.25%) และสุดท้ายด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 166 ล้านบาท (0.21%) ตามลำดับ


กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนำเข้าสู่วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 นี้ นับว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานอย่างเปิดเผย เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ