โควิดวันนี้ (28 มิ.ย.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK เพิ่ม 3,912 ราย เสียชีวิต 13 คน (อัพเดต)

ตรวจโควิด-ตรวจ ATK
(Photo by Jade GAO / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 มิ.ย.2565 เวลา 12.59 น.

ศบค.และ ศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (28 มิ.ย.) เพิ่ม 1,761 ราย ป่วยหนักรักษาตัวในรพ. 638 ราย ผลตรวจ ATK บวกเพิ่ม 2,151 ราย เสียชีวิตลดเหลือ 13 คน และมีผู้ไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดส 12 ราย

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,761 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,757 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,294,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2,185 ราย หายป่วยสะสม 2,296,079 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 8,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 638 ราย

ทางด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 2,151 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 10.90% รวมยอดป่วยใหม่บวกผลตรวจเอทีเควันนี้อยู่ที่ 3,912 ราย และมีผู้ป่วยหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 290 ราย จากจำนวนผู้ป่วยหนักที่รักษาตัวในรพ. 638 คน

ATK 28 มิ.ย.65

ผู้ป่วยรายวัน ป่วยหนัก เสียชีวิต ณ 28 มิ.ย.2565

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยเสียชีวิต เฉลี่ย 14 วันย้อนหลัง ผู้ป่วยรายวันอยู่ที่ 2,048 ราย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ 18 ราย โดยมีแนวโน้มทรงตัว ขณะที่ผู้ป่วยปอดอักเสบแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เสียชีวิต 13 รายในวันนี้อยู่ในกลุ่ม 608 ทั้ง 13 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสจำนวน 12 ราย

ผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ วันที่ 28 มิ.ย.2565

และเมื่อแยกตามพื้นที่พบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ในภาคอีสานมากที่สุดรวม 5 ราย รองลงมาเป็นภาคเหนือ 3 ราย ภาคตะวันออก 3 ราย ภาคใต้ที่ภูเก็ต 1 ราย จังหวัดปริมณฑลที่สมุทรปราการ 1 ราย และวันนี้กรุงเทพมหานครไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะที่ผู้มารับวัคซีน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 1,692 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 3,976 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 17,462 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 27 มิถุนายน 2565 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,625,456 โดส

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,962,741 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,135,840 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 29,526,875 ราย

ผู้รับการฉีดวัคซีนสะสม ณ วันที่ 28 มิ.ย.2565

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 549,667,293 ราย อาการรุนแรง 36,553 ราย รักษาหายแล้ว 525,566,687 ราย และเสียชีวิต 6,352,025 ราย

สำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 88,910,140 ราย 2.อินเดีย จำนวน 43,420,608 ราย 3.บราซิล จำนวน 32,136,916 ราย 4.ฝรั่งเศส จำนวน 30,678,541 ราย 5. เยอรมนี จำนวน 27,771,911 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,517,651 ราย

อันดับประเทศไทยติดเชื้อโควิดเทียบกับทั่วโลก

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 4,563 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,560 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,363 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,001 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,236 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,162 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,224 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,688 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 3,185 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,836 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,501 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,474 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,801 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,833 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,263 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,153 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,967 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,272 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,892 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,784 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,714 ราย : เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,387 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,299 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,313 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,236 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,378 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,735 ราย เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,761 ราย เสียชีวิต 13 ราย

รายงานผู้ป่วยโควิด 28 มิ.ย. 2565


* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ