1 ก.ค. ติดโควิด อยู่ Home Isolation ต้องทำอย่างไร รับยาทางไหน

HOME ISOLATION
PHOTO : cottonbro from pexels.com

เปิดเงื่อนไขรักษาโควิด-19 ฟรี ใครยังมีสิทธิบ้าง หลัง สปสช. ยกเลิก Home Isolation ถ้าอยากได้ยา ต้องทำอย่างไร 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันลดความรุนแรงลง จากจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา โดยยกเลิกระบบการรักษาบางอย่าง

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลของระบบการรักษาโรคโควิด-19 ในแต่ละสิทธิการรักษา

ยกเลิก Home Isolation

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศยกเลิก บริการระบบรักษาที่บ้าน Home Isolation (HI) โดยจะให้บริการระบบดังกล่าว ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ “เจอ แจก จบ” หรือ (OP Self Isolation) แทน

ปรับเหลือแค่ “เจอ แจก จบ”

สำหรับความแตกต่างระหว่างการรักษาแบบระบบเจอ แจก จบ และระบบ Home Isolation คือ ระบบ Home Isolation ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งยาให้ถึงที่บ้าน

ส่วนระบบ เจอ แจก จบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลือง สามารถเดินทางไปรับยารักษาได้ที่สถานพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมบริการ เจอ แจก จบ กับ สปสช. ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ผู้ป่วยสีเขียว 

•    ไม่มีอาการ
•    มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
•    ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
•    เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
•    มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

ผู้ป่วยสีเหลือง 

•    แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
•    ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย
•    อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
•    อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
•    เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
•    กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

จากการสอบข้อมูลล่าสุดจากทางเจ้าหน้าที่ (วันที่ 30 มิ.ย.) ระบุว่า หากผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมระบบ เจอ แจก จบ แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรับยาได้ด้วยตนเองจริง ๆ สามารถติดต่อ 1330 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งยาให้ได้

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิ UCEP Plus

ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์สีเหลืองและสีแดง ยังใช้สิทธิ UCEP Plus เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามเดิม

สิทธิบัตรทอง รักษาเหมือนเดิม

ในส่วนของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท สปสช.จะดูแลค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมด หากแพทย์มีดุลพินิจให้รักษาแบบ Home Isolation หรือเป็นผู้ป่วยในที่ต้องแอดมิตนอนโรงพยาบาล ก็อยู่ในความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์เช่นกัน

ประกันสังคม ยังรักษา Home Isolation ได้

ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม ยังสามารถเข้ารับบริการ Home Isolation ได้อีก โดยจะมีการปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังรักษาตามสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อที่มีสิทธิประกันสังคม ตามช่องทางต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนลงทะเบียนไว้

2.สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

3.สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง

ประชาชนทั่วไป รักษาตามสิทธิโรงพยาบาล

นพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. (30 มิ.ย. 65) ระบุว่า การติดเชื้อโควิดต่อจากนี้ จะเหมือนการเจ็บป่วยแบบไข้หวัดธรรมดา เมื่อมีการเจ็บป่วยก็ให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิมที่มีอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการไปใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หากแพทย์พิจารณาแล้วจำเป็นต้องมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นก็จะใช้ระบบประเมินแล้วส่งต่อของโรงพยาบาล