กทม.เปิดกิจกรรมเข้าค่าย “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง”

ชาตรี วัฒนเขจร
ชาตรี วัฒนเขจร

เปิดกิจกรรมเข้าค่ายตามรอยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง” สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนผู้มีจิตอาสา นำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายตามรอยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา

สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายตามรอยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง” ได้ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำ ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในรูปแบบฐานกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 9 ฐาน ประกอบด้วย 1.ฐานคลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ฝายชะลอน้ำ 2.ฐานผักสวนครัว รั้วกินได้ 3.ฐานหญ้าแฝก

4.ฐานคันนาทองคำ 5.ฐานห่มดิน ปุ๋ยชีวภาพ 6.ฐานแซนด์วิชปลา 7.ฐานป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 8.ฐานภารกิจจิตอาสา และ 9.ฐานธรรมะกับพระบรมราโชบาย


โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 1.คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา 2.คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน 3.จิตอาสา 904 4.จิตอาสาประชาชนเขตบางขุนเทียน และ 5.คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนโรงเรียนวัดบัวผัน ซึ่งวัตถุประสงค์กิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ