โควิดวันนี้ (8 ก.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่ 2,144 ราย ATK 3,573 ราย

โควิด
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 7.55 น.

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (8 ก.ค.) เพิ่ม 1,995 ราย เสียชีวิต 18 ราย ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 677 ราย  ATK จำนวน 3,573 ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,144 ราย จำแนกเป็น จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,144 ราย ไม่พบผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 2,317,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,946 ราย หายป่วยสะสม 2,316,581 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 25,082 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 9,100 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 763 ราย

โควิด

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย

ด้านกรมควบคุมโรค รายงานเพิ่มเติมว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,573 ราย ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษาจำนวน 25,082 ราย จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 10,470 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 14,612 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 763 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 327 ราย