สถานเสาวภา ฉีดโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2-3-4 เปิดลงทะเบียนวันนี้

สถานเสาวภา ฉีดโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2-3-4 เปิดลงทะเบียนวันนี้
(Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2-3-4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1
 • ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2565
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
 • ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2565

เข็ม 4

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
 • หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 25,26,27 ก.ค. และ 1,2,3,4,5,6 ส.ค. 2565
 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ในการเข้ารับวัคซีน
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา