เปิดภาพ ชัชชาติ ประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี

ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1)

“ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 65

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยนายชัชชาติ ผู้ร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

ผู้ร่วมพิธี กล่าวตาม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป กรุงเทพมหานคร

ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1)

ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1) ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1) ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1) ชัชชาติถวายสัตย์ปฏิญาณ (1)