AWS Summit 2022 ปักธงคลาวด์มุ่งสู่บริการสาธารณะ

ส่องภาพงาน AWS Summit 2022 คึกคัก ผู้เข้าร่วมกว่าพันคน พร้อมประกาศผลักดันเทคโนโลยีคลาวด์ในองค์กรด้านการศึกษา การวิจัย การแพทย์ อวกาศ และบริการภาครัฐ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอีริค คอนราด กรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ประจำภูมิภาคอาเซียน AWS ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มและทิศทางของการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Amazon Web Services ว่า

ปัจจุบันหลายภาคส่วนในภูมิภาคอาเซียนได้มีการปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลอย่างแพร่หลายและเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ หรือภาคส่วนที่ให้บริการสาธารณะ Public Sector ได้ให้ความสนใจและเริ่มเข้าสู่การปรับใช้คลาวด์ ทั้งในส่วนของบริการสาธารณะด้านสุขภาพ อวกาศ การศึกษา องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) และบริการของภาครัฐ

ตัวอย่างสำคัญ คือ ประเทศไทย ที่ช่วงการแพร่ระบาดภาครัฐและหน่วยงานทางการแพทย์กระตือรือล้นและต้องการคำปรึกษาอย่างมาก ในไทยได้จุดให้เกิดบริการ TeleMedicine หรือ Tele Health ขึ้นและส่งผลดีต่อประชาชนอย่างมาก

ดังนั้นการมุ่งเน้นและส่งเสริมบุคลากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อการบริการสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ปรับใช้คลาวด์ ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นปีที่ผ่านมา

ด้านนายปีเตอร์ มัวร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น AWS ได้ยกตัวอย่างความร่วมมือกับภาคส่วนที่ให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ทั่วอาเซียน ซึ่งในด้านการศึกษาได้ยกตัวอย่างองค์กรของไทยอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ปรับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาสู่คลาวด์ ได้แก่ การลงทะเบียน การเรียน ตลอดจนการทดสอบประเมินผลออนไลน์ ทำให้นักศึกษากว่า 2 แสนราย ที่เคยตกค้างการสอบช่วงโควิด สามารถทำการสอบออนไลน์ได้โดยไม่สะดุด 

โดยการสัมนาครั้งนี้จัดที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทั่วภูมิภาคกว่าพันราย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือให้บรรดาผู้ใช้คลาวด์ขอองอะเมซอนที่สร้างนวัตกรรมและการบริการสาธารณะมาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ แรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายส่งเสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนานวัตกรรมบนคลาวด์ของอะเมซอน 

นายอีริคได้กล่าวด้วยว่า แม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้การปรับไปสู่ดิจิทัลโดยใช้คลาวด์เติบโตขึ้นอย่างมาก เมื่อหมดโควิดแล้วองค์กรต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มควรรีบเรียนรู้จากช่วงที่ผ่านมาและปรับตัวให้เร็ว

ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าทุกองค์กรที่ปรับตัวในช่วงโควิดจะฟื้นตัวได้ แต่ AWS สามารถมีส่วนช่วยผ่านโปรแกรม Acceleration 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐหรือภาคบริการสาธารณะที่มีโปรแกรม Smart City Competency ซึ่งเป็นสิ่งที่ AWS จะมุ่งเน้นต่อไป เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้ปรับใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและสามารถขยายการบริการสู่สาธารณะ (Scalability)