ปลัดใหม่ “ดีอีเอส” ขอเวลา 6 เดือน ลุย paperless หน่วยงานรัฐ

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดใหม่กระทรวงดีอีเอส เปิดใจประเดิมงานแรกสานงานต่อเร่งหน่วยงานราชการทุกกระทรวงทรานส์ฟอร์มเกินกว่าครึ่ง ลดใช้กระดาษ-จัดหาแพลตฟอร์มกลาง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) คนล่าสุด ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ถึงงานเร่งด่วนที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน คือ การทำ e-Government หรือรัฐบาลดิจิทัล

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานราชการของรัฐ 20 กระทรวง มีเพียง 3 กระทรวงที่ทรานส์ฟอร์มไปสู่การทำงานแบบดิจิทัล ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ในการลดใช้กระดาษและใช้แพลตฟอร์มช่วยทำงาน คาดว่าเป้าต่อไปคือ สำนักนายกฯ ที่หากเปลี่ยนไปลดใช้กระดาษจะเร่งกระทรวงอื่น ๆ ได้ สำหรับท้องถิ่น 7,000 แห่งจะใช้แพลตฟอร์มกลาง ซึ่งทางดีอีเอสจะเป็นคนคิดและนำไปให้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก

“เราได้ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร. สพร. ร่วมกันเร่งสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างปลอดภัยในทุกหน่วยงานราชการ ซึ่งเริ่มที่การลดใช้กระดาษ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงใช้เงินไม่แพง เนื่องจากมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจำนวนมากมาช่วย โดยใน 6 เดือน เราจะเห็นหน่วยงานราชการเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนไป เราได้เคลียร์กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและองค์กรอื่น ๆ แล้ว เพราะก่อนหน้านี้เกิดความไม่เข้าใจกันในการตรวจสอบเอกสารของแต่ละหน่วยงาน”

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์กล่าวด้วยว่า รัฐบาลดิจิทัลเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลนี้และเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ

“ถ้าเปลี่ยนหน่วยงานราชการเป็นดิจิทัลได้ จะลดความสูญเสียหลายอย่าง และส่งผลต่อความรวดเร็วในการทำงานของราชการ”