ไบแนนซ์ บุกไทย อบรม “บล็อกเชน-คริปโต” ให้หน่วยงานรัฐ

ไบแนนซ์ อบรม

“ไบแนนซ์” เดินสายโรดโชว์ให้ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐในไทยเป็นครั้งแรก นำร่อง “ปปง.-ดีเอสไอ-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” หวังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมคริปโต ทั้งประกาศร่วมมือภาครัฐ วางกรอบกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล และต่อต้านการฟอกเงิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวจาก Binance (ไบแนนซ์) ผู้ให้บริการบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ระดับโลก และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล จัดอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับสากล พร้อมแนวทางเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการเงิน กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

หลังจากในปีที่ผ่านมา ทีมสืบสวนของ Binance ได้ดำเนินการและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากนานาประเทศมากว่า 30 ครั้ง อาทิ อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สวีเดน เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร เป็นต้น

และถือเป็นครั้งแรกที่ Binance ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัว เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล การสืบสวนสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางระเบียบข้อบังคับที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการ ทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของไบแนนซ์ รวมถึงแนวทางการสืบสวนที่บริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำความผิดด้วย

นายยาเร็ก ยาคุบเช็ก หัวหน้าหน่วยข่าวกรองและการสืบสวน ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของไบแนนซ์กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นหน่วยกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดี หากขาดความรู้พื้นฐานด้านนี้จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ เจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคนควรต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อจะได้เข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรมดียิ่งขึ้น

แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีมุมมองต่อการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกันไป แต่ Binance ก็ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าใจความรู้พื้นฐานและหลักการของสินทรัพย์ดิจิทัลในการปกป้องผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึงผู้ใช้ในประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคต่าง ๆ ที่ Binance เข้าไปดำเนินการ และถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ Binance กำลังเผชิญ แต่ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ Binance เข้าใจความแตกต่างของการกำกับดูแลที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้ด้วย


และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสานต่อความตั้งใจของ Binance เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการวางกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มที่มั่นคง และโปร่งใส รวมถึงผลักดันให้เกิดการยอมรับคริปโตมากขึ้นในประเทศไทย โดย Binance ตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันสร้างสังคมคริปโตที่ปลอดภัยทั่วโลกต่อไปในอนาคต