กสทช.ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคนใหม่ เริ่มวันที่ 20 มี.ค.นี้ รู้ผลสิ้น เม.ย.

กสทช. เตรียมเปิดรับสมัครเลขาธิการ กสทช. หลังว่างเว้นมานานกว่า 2ปี เริ่ม 20มี.ค.-7 เม.ย.2566 คาดได้รับการแต่งตั้งภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ “วงใน” เผย “สุรางคณา” อดีต ผอ.สพธอ. ตัวเต็ง

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 2566 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 61 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ออกหนังสือโดยลงนาม ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยืนยันตำแหน่งคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการฯ เป็นบทบาทหน้าที่ของประธานฯ

กำหนดการต่อไปจะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จากนั้นประธาน กสทช. จะเสนอบอร์ดเพื่อให้ความ “เห็นชอบ” เป็นลำดับสุดท้าย คาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

Advertisement

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า ตัวเต็งของตำแหน่งนี้ คือ นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA

 

Advertisement