ขยายเวลารับสมัคร เลขาธิการ กสทช. ตามคาด

กสทช. เลขาธิการ ประชุมบอร์ด

ประธาน กสทช. ชี้ไม่มีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มถึง 7 พฤษภาคม 2566 

วันที่ 7 เมษายน 2566 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.

ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ออกประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยจากเดิมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะสมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการคัดเลือก

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่คุณสมบัติและความรู้ความสามารถแต่อาจจะไม่สามารถตระเตรียมเอกสาร
ตามที่กำหนดไว้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาสามารถยื่นใบสมัครได้ อันจะทำให้สามารถเลือกผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ได้หลากหลายมากขึ้น

จึงขยายระยะเวลาการรับสมัคร จากเดิมถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ