กสทช. ชะลอ “USO Net” 3,200 ล้าน รอครม. ชี้ขาด ฟากประมูลคลื่นดีแทคยังค้างเติ่งรอกฤษฎีกา

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยมีวาระสำคัญเรื่องการรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เกี่ยวกับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรัฐบาล

 

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. รับทราบผลการประชุมบอร์ดดีอีที่เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้งบประมาณที่เหลือจากการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ เฟสแรก มาขยายโครงข่ายเฟส 2 ในพื้นที่อีก 15,732 หมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะใช้งบประมาณ 2,440 ล้านบาท ดำเนินการตั้งแต่ มี.ค.-ธ.ค. 2561

“บอร์ด กสทช. มีมติรับทราบ และให้ชะลอการจัดประกวดราคาโครงการ USO ของ กสทช. ที่จะติดตั้งในพื้นที่เดียวกันด้วยงบประมาณ 3,200 ล้านบาทไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เพราะเดิมสำนักงาน กสทช. เตรียมจะประกาศเชิญชวนเข้าประกวดราคาในอีก 2 – 3 สัปดาห์นี้แล้ว  หากมีมติ ครม. ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า จะให้กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการ กสทช. ก็จะยกเลิกโครงการ”

ขณะเดียวกันที่ประชุมบอร์ดดีอียังเตรียมเสนอให้ครม. พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการของบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งหมดกว่า 4 หมื่นหมู่บ้าน และการขยายโครงข่ายให้เข้าถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงการสร้างศูนย์ USO เน็ต พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 5ปีด้วย

Advertisement

“บอร์ด กสทช. มีมติ รับทราบ และรอมติจาก ครม. หากรัฐบาลมีนโยบายมา กสทช. ก็จะไม่ขัดข้อง แต่จะอนุมัติงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ศึกษาไว้หมดแล้ว เนื่องจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลทั้งหมด”

ส่วนความคืบหน้าในการเตรียมจัดประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ภายใต้สัมปทานดีแทค ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับจากคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กสทช. ชุดปัจจุบันซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนตาม พ.ร.บ. กสทช. ฉบับปัจจุบันมีอำนาจในการดำเนินการได้หรือไม่

“เมื่อความเห็นของกฤษฎีกายังไม่ตอบกลับมา จึงยังต้องชะลอไว้ก่อน และตอนนี้กระบวนการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้ว  ถ้าได้กรรมการชุดใหม่เข้ามาเริ่มปฏิบัติงาน ราว เม.ย. หรือ พ.ค. ก็เริ่มกระบวนการประมูลได้ทันที ไม่ต้องรอความเห็นของกฤษฎีกาอีก”