สหภาพ “ทีโอที-แคท” ตั้งม็อบค้านตั้ง 2 บริษัทลูก เปิดเสวนาใหญ่ 26เม.ย. ระดมพลังวันแรงงาน

 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25เม.ย. 2561 เวลา 11.30 น. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) ได้ระดมสมาชิกออกมาแสดงพลัง ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านการโอนทรัพย์สินของบมจ.ทีโอทีและแคท ออกมาตั้งเป็น 2 บริษัทลูก คือ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ(NBN Co) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจำกัด (NGDC Co)

 

โดยมีแถลงการณ์ยืนยันว่า ประกาศของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2561 ที่ให้โอนทรัพย์สินจากบมจ.ทีโอทีและ แคท ไปยัง 2 บริษัทลูก ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะกฎหมายกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นการโอนทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ มาตรา 19(7)  และการโอนทรัพย์สินฯ ตามประกาศ ยังต้องทำเป็น พระราชกฤษฎีกา เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรี ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนาม ตามมาตรา 31

 

Advertisment

ดังนั้นการดำเนินการของกระทรวงการคลังจึงขัดและแย้งต่อมติคณะรัฐมนตรี และไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ  การโอนทรัพย์สินถือเป็นการยักยอกทรัพย์ของแผ่นดิน ผู้ใดให้ความร่วมมือจะถือว่าให้การสนับสนุนการกระทำผิด จะต้องถูกลงโทษทางวินัยละถูกดำเนินคดีอาญาอย่างร้ายแรง

 

ทั้งยืนยันว่า การแยกทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายบริการหลัก และถือเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ ออกจากทีโอที และ แคท ไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่จะสร้างปัญหาเพิ่ม

 

Advertisment

นอกจากนี้ในวันที่ 26 เม.ย. 2561สหภาพฯ จะเปิดเวทีเสวนาเรื่อง การโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปจดตั้งบริษัทลูก จะทำได้หรือไม่? โดยมีวิทยากร อาทิ “รสนา  โตสิตระกูล” “มัลลิกา บุญมีตระกูล”  ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 บมจ.ทีโอที  สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ  ทั้งยังนัดระดมสมาชิกสหภาพฯ แสดงพลังในวันแรงงาน 1 พ.ค. 2561

 

สำหรับการจัดตั้ง 2 บริษัทลูก เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ฟื้นฟูกิจการ บมจ.ทีโอที และ แคท โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ. ถึงต้นมี.ค. ที่ผ่านมาตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีวางไว้ ก่อนที่จะมีการประชุมวิสามัญของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวของทั้งทีโอทีและแคท เพื่ออนุมัติให้มีการโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายหลักของทีโอทีและแคท แยกไปเป็นหุ้นของทั้ง 2 บริษัทลูก

 

โดย NGDC Co จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561ประเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท  มีทั้งหมด 2 แสนหุ้น โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม ถือหุ้น199,997 หุ้น พ.อ.สรรชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท และ บมจ.ทีโอที ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น

ส่วน NBN Co จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อ 7 มี.ค. 2561 ประเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท  มีทั้งหมด2 แสนหุ้น โดย บมจ.ทีโอที  ถือหุ้น199,997 หุ้น นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอทีและ บมจ.แคท ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น