กสทช.-กลาโหม เล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ทหาร 150 แห่ง

ประธาน กสทช.และ รมว.กลาโหม ร่วมหารือยกระดับการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นที่ทหาร 150 แห่ง และชุมชนโดยรอบ สร้างศูนย์การเรียนรู้ใหม่ผ่านศูนย์ USO เพิ่มสมรรถนะทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกองทัพไทย

โดยขอรับการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ทหาร ผ่านการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO

ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีแนวความคิดพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในพื้นที่ค่ายทหารเบื้องต้นประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนและยกระดับการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงกลาโหมก็ได้หารือเรื่องนี้กับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช. จะเป็นการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ และโทรคมนาคมพื้นฐาน

นอกจากนี้ ในการหารือ รมว.กลาโหมต้องการให้โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบ โดยสามารถเข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ค่ายทหารได้ด้วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยากให้การเรียนรู้ในค่ายทหารเป็นแรงจูงใจและไม่เป็นอุปสรรค ทุกคนสามารถศึกษาต่อได้ ตามแนวนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารภาคสมัครใจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช.และกองทัพไทย จะสร้างความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ ๆ ในการนำศูนย์ USO มาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมให้ทหารเกณฑ์”

“ซึ่งกองทัพไทยมีค่ายทหารอยู่ทั่วประเทศ และหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หากมีอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐาน ก็จะช่วยส่งเสริมทหารเกณฑ์ในด้านการศึกษาที่อยู่ในค่าย รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทหารเกณฑ์ และชุมชนโดยรอบได้ด้วย”