TKC กวาดรายได้ปี’66 3.8 พันล้าน เคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท

TKC

TKC โชว์ผลงานปี 2566 กวาดรายได้รวม 3,886 ล้านบาท โตจากปีก่อนหน้า 57% กำไรอยู่ที่ 250 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท 15 พ.ค.นี้ ด้าน Backlog ถืออยู่ 3,200 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ประมาณ 60% ตั้งเป้าปี 2567 รายได้โต 10% พร้อมลุยธุรกิจเมกะเทรนด์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC กล่าวว่า ผลประกอบการบริษัทในงวดปี 2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 250.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือ 3.91% จากปีก่อน มีรายได้รวม 3,886.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,424.65 ล้านบาท หรือ 57.87% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 2,461.88 ล้านบาท

โดยรายได้หลักแบ่งเป็นรายได้จากงานโครงการ 1,745.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 460.91 ล้านบาท หรือ 35.89% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้งานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบความปลอดภัยของสาธารณะ และระบบบริการดิจิทัล

ขณะที่มีรายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา 1,053.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.93 ล้านบาท หรือ 17.38% เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้งานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2566 ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการให้บริการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล และมีรายได้จากการขาย 1,059.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 781.93 ล้านบาท หรือ 281.32% เทียบกับปี 2565 เนื่องจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

“ในงวดปี 2566 ผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,424.65 ล้านบาท หรือ 57.87% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้งานโครงการอุปกรณ์โครงข่าย (Network Equipment) ของโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz และโครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการขยายบริการคลาวด์กลางภาครัฐ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทสำหรับผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณามติดังกล่าว

นายสยามกล่าวต่อว่า ส่วนแนวโน้มธุรกิจในปี 2567 มั่นใจยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ เดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้เติบโตในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 10% จาก 8 กลุ่มธุรกิจของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทยังคงเดินหน้ากลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นที่ 1 ในธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น ครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที ต่อยอดธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคต

เช่น ระบบ Smart Solutions โดยมุ่งเน้น Smart Hospital, Smart Farming, Smart Logistics, Cyber Security, Smart Learning และ Smart Platform ที่เป็นโอกาสสร้างการเติบโตใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี IOT ร่วมกับการสร้างและออกแบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์มาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพในธุรกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งในตอนนี้บริษัทมีการเซ็นสัญญารับงานกับลูกค้าเข้ามาบ้างแล้ว

ปัจจุบัน TKC มีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 3,200 ล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้ปีนี้ประมาณ 60% โดยตั้งเป้าความสามารถในการเข้าประมูลประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะเลือกเข้าร่วมประมูลโครงการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และตั้งเป้าอย่างน้อยจะมีงานเข้ามาเติมพอร์ตประมาณ 30-40% ของการเข้าร่วมประมูล ขณะที่สัดส่วนรายได้ของบริษัทปัจจุบันมาจากลูกค้าเอกชน 30% และรัฐบาล 70% ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนให้เป็น 40% ต่อ 60% ในอนาคต

“ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคมและไอซีทีที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจด้าน Cyber Security ปีนี้น่าจะอยู่ที่ 5% จากรายได้ทั้งหมด และในปีถัดไปจะเติบโตในระดับตัวเลข 2 หลักไปอีก 5 ปีต่อจากนี้

โดยมองว่าในปี 2567 จะได้เห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้เพิ่มเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 7-10% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้ประจำอยู่ที่ประมาณ 35% ของพอร์ตรายได้รวม” นายสยามกล่าว