ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2 โชว์รายละเอียดกรุงเทพฯ คมกริบ

ส่องภาพถ่าย กรุงเทพมหานคร จากฟากฟ้า หลัง GISTDA โชว์ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2 พร้อมรายละเอียดเห็นวัตถุ 50X50 เซ็นติเมตร เริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 เต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ผ่านระบบ Digital Service Platform

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เปิดเผย ภาพถ่ายชุดแรกจากดาวเทียมสำรวจสัญชาติไทย THEOS-2 ซึ่งเป็นภาพของ “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยศักยภาพความคมชัดมากสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ที่มีขนาด 50X50 เซ็นติเมตรได้อย่างชัดเจน

เห็นสถานที่ต่าง ๆ ได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ถนนหนทาง รถยนต์บนท้องถนน เรือที่กำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนคูคลองและลำคลองต่าง ๆ ทั่วเขต กทม. และด้วยความคมชัดของภาพจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนบริหารจัดการในต่างๆ อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการจัดการผังเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนการจัดการด้านสาธารณูปโภค

นอกจากนี้ ข้อมูลดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้

ดาวเทียม THEOS-2 ถูกนำส่งขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวดนำส่ง Vega เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาจากท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนา (Guiana Space Center) รัฐเฟรนช์เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ และเข้าสู่วงโคจรเป็นที่เรียบร้อย

Advertisment

GISTDA ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมาทีมวิศวกรดาวเทียมจาก GISTDA และ AIRBUS ได้ทำการติดต่อกับดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการทดสอบและปรับจูนระบบดาวเทียม รวมทั้งตั้งค่าระบบการใช้งานต่าง ๆ ให้มีความเสถียรและได้มาตรฐานตามที่สากลกำหนด เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 มีความถูกต้อง ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ GISTDA ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทุกระดับเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งที่ผ่านมาทีมวิศวกรดาวเทียมได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพอสมควร แต่เราก็ได้เรียนรู้กันไป แลกเปลี่ยนกันไป จนทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี และวันนี้ดาวเทียม THEOS-2 สามารถสั่งถ่ายภาพได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม นอกจากความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมแล้ว GISTDA ยังขยายการพัฒนาระบบนิเวศอวกาศและอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อตอบรับกับการใช้งานในทุกภาคส่วนและพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ สู่การนำไปใช้ในการสร้างนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ GISTDA จะเริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียมTHEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Digital Service Platform

ชุดภาพถ่าย กรุงเทพมหานคร จาก THEOS-2

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี)
วงเวียนใหญ่
ไอคอนสยาม
สะพานพระราม 8
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
สวนรมณีนารถ
สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร