รัฐบาล-อว.เร่งสร้าง “นักซอฟต์แวร์-อีวี-เอไอ”

รัฐบาล-อว.เร่งสร้าง นักซอฟต์แวร์-ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานแถลงวิสัยทัศน์ เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry พร้อมด้วย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีรัฐมนตรี ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า จากการที่นายกฯไปเจรจาการค้า การลงทุน กับบริษัทขนาดใหญ่มากมายทั่วโลก บริษัทเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย ล่าสุดได้ข่าวว่าบริษัท APPLE ก็จะมาตั้ง APPLE Campus หรือสำนักงานอีกแห่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) การเชื้อเชิญอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เข้ามาลงทุน จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นการพัฒนาที่สำคัญ จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทค (High Tech) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ทั้งนี้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มาในอดีตกำลังค่อย ๆ ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นสูงมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor and Advanced Electronics) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ประเทศไทยมีพื้นฐานอยู่ในทุกด้านและพร้อมจะต่อยอด

รองนายกฯกล่าวต่อว่า นอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่รัฐบาลเร่งสร้าง และเชื้อเชิญการลงทุนต่าง ๆ วันนี้กระทรวง อว.ได้เตรียมการส่วนที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาและเพิ่มทักษะของคน (Upskill/Reskill) ในขณะนี้ ประกอบไปด้วยกลไก 4 ด้าน

Advertisment

ได้แก่ 1.โปรแกรมการพัฒนาคน ที่มีทั้งการทำหลักสูตรแบบใหม่ การเน้นการฝึกงาน และการร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรม 2.การให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน สำหรับการฝึกอบรม 3.การสนับสนุนงบประมาณ ที่ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ และ 4.การประสานงานระหว่างภาคการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

“ผมขอเชิญคนไทยทุกคนที่กระหายการเรียนรู้และการพัฒนา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเหล่านี้ เพื่อพัฒนาทักษะตนเอง เตรียมความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมไฮเทค และช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไปด้วยกัน” นายอนุทินกล่าว

ด้าน น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า กระทรวง อว. มีแผนงานสร้างและพัฒนากำลังคนที่ครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ที่ 80,000 คน ด้าน EV 150,000 คน และด้าน AI 50,000 คน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

โดยมี 3 โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลในระยะสั้น ได้แก่ 1.การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) 2.โครงการ Coop+ หรือสหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติม และฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที 3.โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านนี้ในต่างประเทศ ขณะที่โครงการที่ 4 ถึง 6 เป็นแผนระยะกลางและยาว ที่จะเห็นผลภายใน 2-4 ปี

Advertisment

“ขณะเดียวกันยังมีแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Centers) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง EV และ AI ทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค โดยตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จะมีจำนวน 10 แห่ง ด้าน EV จำนวน 15 แห่ง และด้าน AI จำนวน 9 แห่ง นอกจากนี้กระทรวง อว.จะนำ 6 แนวทางนี้ไปขยายผลให้ครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมใน IGNITE THAILAND โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว”