“เอ็นทีที”โชว์ได้มาตรฐาน PCI DSS ความปลอดภัยข้อมูลการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกในไทย

นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยี บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น กล่าวว่า เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้รับมอบมาตรฐาน PCI DSS : The Payment Card Industry Data Security Standard เวอร์ชั่น 3.2 ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูล เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการฉ้อโกง รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ครอบคลุมผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั้วโลก อาทิ วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด เป็นต้น

โดยเอ็นทีที เป็นบริษัทแรกของไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าศูนย์ข้อมูล Bangkok 2 Data Center ที่ให้บริการเ้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์มั่นใจถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ถือบัตร


“การปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS จะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจและให้ประโยชน์กับลูกค้าในปัจจุบัน แต่ยังช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่ต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์”