“ดีป้า” เตรียมจัดงานใหญ่ “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” พร้อมบุก 4 หัวเมืองใหญ่

“ดีป้า” เตรียมจัดงานใหญ่ “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” พร้อมบุก 4 หัวเมืองใหญ่ คาดสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า ในปีที่แล้วกระทรวงดีอี มอบหมาย depa จัดงาน “Digital Thailand Big Bang” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยได้เข้าสู่โลกดิจิทัล สร้างการรับรู้และเล็งเห็นประโยชน์ของการนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 200,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เกิดการค้าการลงทุนเจรจาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลกว่า 500 ราย และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ (Global Network) ร่วมกับ GEN ที่มีสมาชิกกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Digital SMEs และ Digital Startup จนเกิดเป็น GEN Asia ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญครั้งแรกในทวีปเอเชีย


ดังนั้นในปีนี้เพื่อขยายการรับรู้ทั่วทั้งประเทศ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน กระทรวงดีอี โดย depa จึงดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 กำหนดจัดงานขึ้น 2 ส่วน คือ 1) การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค โดยการเพิ่มพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่ขึ้น เป็น 60,000 ตารางเมตร เพื่อสามารถรองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำ และเพิ่มวันจัดงาน เป็น 5 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และสนุกกับดิจิทัล มาเรียนรู้โลกแห่งดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน และ

2) การจัดงานในส่วนภูมิภาค Digital Thailand Big Bang Regional ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 จังหวัด หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ. ขอนแก่น, วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท จ. เชียงใหม่, วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จ.ระยอง และวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยทั้ง 4 เมืองนี้ เป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกว่าที่มีศักยภาพ และเป็นเมืองนำร่องของ Smart City ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเสริมว่า ภาพรวมของการจัดงานสำหรับจังหวัดขอนแก่น เน้นการนำเสนอแผนการพัฒนา Smart City ที่เป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่ Global City ที่สอดคล้องนโยบายการเป็นเมือง MICE City , Medical Hub โดยเน้นการคมนาคมขนส่ง (Mobility) ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นศักยภาพในอุตสาหกรรมดิจิทัลของพื้นที่ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจำลองเมืองอัจฉริยะจากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Trophy of Excellence) ระดับเอเชียแปซิฟิก

ส่วนจังหวัดระยอง การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ และ Flagship Project ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่จังหวัดระยอง EEC และภาคตะวันออก บนลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออกที่เป็น Exceptional and Superior Location สุดท้ายจังหวัดสงขลา คือ การต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา

สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วไทย ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน เกิดการเจรจาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าการลงทุนในท้องถิ่นกว่า 3,500,000 บาท และคนในชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5,000 ครัวเรือน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook.com/digitalthailandbigbang/

Previous article“ยูนิโคล” ดึง โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
Next articleGC เตรียมพลิกโฉมระยองสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก จับมือ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่มุ่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัด