บอร์ด “ดีแทค” อนุมัติทำสัญญาระงับข้อพิพาทจากสัมปทานมือถือพร้อมจ่าย CAT 9.51 พันล้านบาท

(แฟ้มภาพ) ดีแทค-CAT ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมเมื่อ 14 ก.ย. 2561

รายงานข่าวจาก บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับ กสท โทรคมนาคม(CAT) ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อ 15 ก.ย. 2561  โดยเป็นข้อพิพาทที่มีอยู่ส่วนใหญ่และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน คิดเป็นมูลค่า 9.51 พันล้านบาท

การทำสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่าง ดีแทค และ กสท เป็นโอกาสสู่การเริ่มต้นใหม่ในการเป็นพันธมิตรดูแลโครงข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งยังมีนัยสำคัญในทางลดความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากความไม่แน่นอนในผลของคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และคำพิพากษา

แต่สัญญาระงับข้อพิพาทฉบับนี้จะไม่รวมข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงิน 9,510,246,120.62 บาท  ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ ดีแทคจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรก 6,840,246,120.62 บาท ให้แก่ CAT ส่วนที่เหลือ ดีแทคจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยดีแทคเห็นว่า การชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งดีแทคและ CAT ได้ทำพิธีลงนามสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม และสัญญาการขอใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม  โดยดีแทคจะทำการโอนเสาโทรคมนาคมที่สร้างไว้ระหว่างสัมปทานให้กับ CAT และ CAT จะให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ใช้บริการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจำนวน 8,815 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ชำระเงินค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว 3.2 พันล้านบาท และจะจ่ายค่าบริการรายเดือนรวมมูลค่า 1.6 พันล้านบาทต่อปี  สัญญามีระยะยาวขั้นต้น8 ปีและสามารถต่ออายุได้

Previous articlePTTOR ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้
Next article“จากัวร์” จ่อปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ หลังยอดขายในจีน-ยอดขายรถยนต์ดีเซลในยุโรปดิ่ง