กสทช. กำหนดแนวทางออกอากาศวิทยุ-ทีวี ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการวิทยุ ทีวี เกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เพื่อให้แนวทางการรออกอากาศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม จึงกำหนดให้แบ่งแนวปฏิบัติการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น 3 ช่วง ได้แก่

  1. ช่วงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -1 พ.ค. 2562
  2. ช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2562
  3. ช่วงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. -31 ก.ค. 2562

ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และสื่อมวลชนทุกสำนัก จะถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และให้งดเว้นการโฆษณาระหว่างการถ่ายทอดในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. 2562 โดยขึ้นข้อความหรือคำถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแทน

นอกจากนี้จะมีการจัดทำข่าวยาวกรณีพิเศษ นำเสนอพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกอากาศในช่วงเวลาข่าวในพระราชสำนัก พร้อมทั้งจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติหรือรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย


ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 1257, สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5148, 5135 และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th/home/

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ