กสทช.ชวนใช้แบตเตอรี่มือถือได้มาตรฐาน “NBTC ID” และ “มอก.”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่าได้ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมทดสอบมาตรฐาน และให้ความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินจากแบตเตอรี่ไม่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน”

นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.  เปิดเผยว่า ปี 2561 พบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 124.63 ล้านเลขหมาย จากประชากร 69.11 ล้านคน โดยปัญหาที่พบมากในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ แบตเตอรี่เสื่อม เนื่องจากใช้งานขณะชาร์จไฟ และการใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าได้จากการสังเกตเครื่องหมาย NBTC ID บนกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีซื้อเครื่องใหม่ และเครื่องหมาย มอก. บนแบตเตอรี่ กรณีซื้อเฉพาะแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและผ่านมาตรฐาน

นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. และพันธมิตร จะะจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่รู้เท่าทันภัยอันตรายจากการใช้แบตเตอรี่และเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2562 จะจัด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.นครราชสีมา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ