วิศวะ มธ. เปิด“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต”หนุนคนรุ่นใหม่R&Dตอบโจทย์ประเทศ

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า เมื่อ 19 มีนาคม 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต” 4 ศูนย์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมครบวงจรของคนรุ่นใหม่

รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.  เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม เกิดขึ้นจากความตั้งใจเพื่อให้นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจร อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้จนจบหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดวิศวกรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรม นำไปต่อยอดกับความรู้แขนงอื่น ๆ  สู่การสร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม  โดยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการใช้งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงและไร้พรมแดน

สำหรับการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม 4 ศูนย์ฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรม มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ เน้นการพัฒนาวัสดุและชิ้นส่วนทางวิศวกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงยกระดับงานวิจัยไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ