“กสทช.” นัดถก 3 กลุ่ม แจงมาตรา 44 วันนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (17 เมษายน 2562) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (มักซ์) และผู้ประกอบการโทรคมนาคมหารือ เพื่อชี้แจงในรายละเอียดการช่วยเหลือให้ทราบพร้อมกัน ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือ

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม พิจารณาขยายการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้รับใบอนุญาต ต้องชำระ 10 งวด (10 ปี) งวดละเท่าๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ได้ตามคำสั่งหรือประกาศเริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อสำนักงาน กสทช.พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้แล้วให้ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สำหรับงวดที่ต้องชำระในปี 2563 ให้ชำระรวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย ซึ่งจะทำให้รัฐ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท

นายฐากรกล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยการยกเว้นค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 และงวดที่ 6 เป็นเงิน 13,621 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระงวดที่ 5 แล้ว อาทิ ช่อง 7, ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องสปริงนิวส์ สามารถรับเงินคืนได้ ส่วนค่ามักซ์ กสทช.จะช่วยสนับสนุน โดยชำระให้กับผู้ให้บริการมักซ์ อาทิ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินปีละ 1,960 ล้านบาท จนสิ้นสุดใบอนุญาตในปี 2572

Advertisement

“คาดว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ที่ปัจจุบันใช้ในกิจการทีวีดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม จะเกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า 75,000 ล้านบาท นำมาหักค่าใบอนุญาตที่ได้ยกเว้น และค่ามักซ์ ประมาณ 33,000 ล้านบาท ส่วนต่างที่เหลืออีกราว 30,000-40,000 ล้านบาท นำส่งเป็นรายได้ให้รัฐ ซึ่งรัฐไม่ได้เสียประโยชน์ อีกทั้ง 5จี ตามแนวทางที่วางไว้สามารถเกิดขึ้นได้”นายฐากรกล่าว

นายฐากร กล่าวว่า ทั้งนี้ ไม่ขอตอบโต้แนวความคิดของผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่า การออกมาตรา 44 เป็นไปอย่างรอบคอบ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการแต่อย่างใด ส่วนที่คาดว่า จะมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต 4-5 ราย นั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีรายใดบ้าง หากพูดไปแล้วไม่คืนจะหน้าแตก เพราะมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเกิดประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอย่างมาก ฉะนั้น จึงต้องรอดูท่าทีอีกครั้ง

 

Advertisement

 

ที่มา : มติชนออนไลน์